Cách cầm theo kiểu chơi bóng chày (Ten Fingers/Baseball)