Trà túi lọc Thảo Mộc 365 là gì?

Trà túi lọc Thảo Mộc 365 là gì?