Golfer nên sử dụng loại nước uống gì khi chơi golf?